Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης
Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης
H "Λέγειν & Πράττειν" ακολουθώντας το δικό της δρόμο με στόχο τη διάδοση μιας γνώσης και ενός προβληματισμού, αλλά και επιδιώκοντας ταυτόχρονα το διάλογο γύρω από ζητήματα στρατηγικής και επικοινωνίας, οργάνωσε στη διαδρομή της 4 σεμινάρια με τίτλο:

"Η Πολιτική Επικοινωνία στην Πράξη"

Στα σεμινάρια αυτά με ομιλητές επιστήμονες, δημοσιογράφους, αναλυτές, ερευνητές της κοινής γνώμης και επαγγελματίες της επικοινωνίας, επιχειρήθηκε μια πολύπλευρη προσέγγιση, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, των σχετικών φαινομένων.

Στα σεμινάρια εξετάστηκαν θέματα όπως:

 • Τι είναι πολιτική επικοινωνία

 • Το επικοινωνιακό περιβάλλον σήμερα

 • Στρατηγική και επικοινωνία

 • Υπάρχει η κοινή γνώμη;

 • Επικοινωνία των δημοσίων φορέων, της αυτοδιοίκησης, των τοπικών επιχειρήσεων

 • Η πολιτική επικοινωνία στο σημερινό περιβάλλον

 • Οι έρευνες κοινής γνώμης

 • Πολιτικός λόγος και επικοινωνία

 • Η επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε.

 • Η στρατηγική στην πράξη

 • Ο υποψήφιος

 • Πολιτική και επικοινωνία, δύο έννοιες αδιαίρετες

 • Διδάγματα από τις αμερικανικές εκλογές

 • Η στρατηγική στην πολιτική και τις επιχειρήσεις

 • Ο ρόλος του επιτελείου

 • Η αξία της έρευνας

 • Συζήτηση για τα ζητήματα στρατηγικής: από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές μέχρι τη θεωρία των παιγνίων, από την ελληνική Αριστερά μέχρι τις ένοπλες δυνάμεις, από την κυβέρνηση Καραμανλή μέχρι την αυταπάτη του χρόνου.

Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης
Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης
Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης
Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης
Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης
Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης
Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούληςdevelopment: istomedia