Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης
Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης
Η "Λέγειν & Πράττειν" παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν μεγάλο μέρος του φάσματος των αναγκών συμβουλευτικής υποστήριξης, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας στρατηγικής επικοινωνίας.

Αυτό σημαίνει:

Μελετά και αναλύει τα προβλήματα δημόσιας παρουσίας του φορέα.

  • Επεξεργάζεται και προτείνει πιθανές στρατηγικές επιλογές.

  • Υποδεικνύει ενέργειες, πρωτοβουλίες και δράσεις.

  • Καταρτίζει προγράμματα επικοινωνίας.

  • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα έρευνας.

  • Παρέχει υποστήριξη σε θέματα διαφημιστικής επικοινωνίας.

Ειδικότερα στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού, η "Λέγειν & Πράττειν":

  • Σε συνεργασία με την επιτελική ομάδα του Οργανισμού/ Επιχείρησης κλπ, μελετά, συγκεκριμενοποιεί και διατυπώνει το πρόβλημα επικοινωνίας του Οργανισμού/ Επιχείρησης, σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο κινείται, το ρόλο, την αποστολή, τους στόχους και τις προοπτικές του.

  • Προτείνει πιθανές στρατηγικές επιλογές και εισηγείται τη στρατηγική που πρέπει να επιλεγεί, δηλαδή την κεντρική κατεύθυνση και τον προσανατολισμό της συνολικής επικοινωνιακής παρουσίας και δράσης.

  • Μεριμνά για την εσωτερική συνοχή και ενότητα των πρωτοβουλιών και ενεργειών επικοινωνίας.

Από το 1995, η "Λέγειν & Πράττειν" έχει συνεργαστεί με μεγάλους δημόσιους φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Διεκδίκησης Ολυμπιακών Αγώνων και ο Οργανισμός Αθήνα 2004, Υπουργεία, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες), Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και επιχειρήσεις.

Στην πορεία της έχει υποστηρίξει σε θέματα στρατηγικής και επικοινωνίας πολιτικά κόμματα και δημοτικούς συνδυασμούς.

Λέγειν & Πράττειν, στρατηγικός σχεδιασμός και επικοινωνία, Λευτέρης Κουσούλης

Τι είναι στρατηγική;


Η στρατηγική είναι το κριτήριο και το μέτρο της διαρκούς στάθμισης των πραγμάτων. Το μέτρο της διαρκούς αποτίμησής τους, το ζύγισμα. Σταθμίζω τα πράγματα σημαίνει τα παρατηρώ με υπομονή, τα τοποθετώ στο χρόνο, τα συνδέω με το περιβάλλον και τα μελετώ ως προς την εσωτερική - συχνά κρυφή - συνοχή και δυναμική τους.

Στρατηγική είναι η αντίληψη που οδηγεί την πράξη και καθορίζει τη συνολική διαδρομή του πρωταγωνιστή.

Όταν μιλάμε για στρατηγικά ζητήματα εννοούμε την αντίληψη σε σχέση με τη δράση στο μακρύ χρόνο, όπως ο πρωταγωνιστής αυτό-τοποθετείται στη διαδρομή του, είτε πρόκειται για άτομο ή φορέα ή το κράτος ή επιχείρηση κτλ.

Η αντίληψη ορίζει τις συμπεριφορές, τις προσδοκίες, το φόβο, τις συγκρούσεις, τους στόχους, τις σχέσεις, τη δύναμη, τη χρήση των πόρων.

development: istomedia